Політика конфіденційності


1. Загальні положення

1.1 Дана Політика конфіденційності встановлює порядок отримання, зберігання, обробки, використання і розкриття персональних даних користувачів, замовників та інших заінтересованих осіб (далі - Користувачі) веб-сайту https://juliaohorodnik.com (далі – Портал).
1.2 Персональні дані Користувачів під час реєстрації, автоматичного розміщення, отримання і передання інформації та документів під час проведення замовлення на Порталі отримує Огороднік Ю.М. (далі - Отримувач).
1.3 Користувач повинен уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності і висловити свою повну згоду з її умовами шляхом натискання кнопки «Хочу обговорити деталі»
1.4 Користувач не має права використовувати Портал, якщо він не згоден з умовами цієї Політики конфіденційності.
1.5 Користувач дає свою однозначну згоду з умовами цієї Політики конфіденційності та надає Отримувачу право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Користувача на умовах цієї Політики конфіденційності.
1.6 Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним на Порталі, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.
1.7 Користувач визнає, що в разі недбалого ставлення Користувача до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису і персональних та інших даних користувача. Отримувач не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
1.8 Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється ним на Порталі. Отримувач має право здійснювати контроль за інформацією, що розміщується Користувачем, та повідомляти Користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, про такі випадки.


2. Яка інформація та персональні дані можуть збиратися

2.1 Ім'я, прізвище, по-батькові уповноваженої особи Користувача, нік Користувач в соціальних мережах там месенджерах, контактні телефони, адресу електронної пошти, адресу розташування Користувача та інші реквізити Користувача при необхідності;
2.2 Файли Cookies для того, щоб визначити браузер Користувача і надати залежні від цього сервіси, наприклад зберігання даних в кошику між відвідуваннями Порталу;
2.3 Інформацію про помилки роботи Порталу, ініційовані Користувачем;
2.4 Інформація про поведінку Користувача на Порталі, в тому числі, у разі розміщення Користувачем інформації шкідливого та образливого характеру та інформації, що не має відношення до здійснення замовлення, може бути прийняте рішення про зняття з оприлюднення такої інформації;
2.5 IP-адреса Користувача для ведення журналу активності Користувача;
2.6 Вся інформація збирається «як є» і не змінюється Отримувачем в процесі збору даних.


3. Ціль використання інформації та персональних даних

3.1 Для ідентифікації як Користувача може бути використано ім'я, прізвище, по-батькові, адреса електронної пошти, номер телефону, нік в соціальних мережах та месенджерах і тд.
3.2 Для відправки кореспонденції може відображатися ім'я, прізвище, по-батькові, назву Користувача, реквізити Користувача, контактні телефони, нік в соціальних мережах та месенджерах, адреса електронної пошти, адреса розташування Користувача на Порталі.
3.3 Контактна інформація може бути використана в поштових розсилках, наприклад: повідомленнях про новини Порталу, акції або спеціальні пропозиції. Користувач завжди може відмовитися від проведення розсилки по його контактній інформації у письмовому повідомленні або у відповідному розділі спільноти.
3.4 Інформація про Користувача, в тому числі персональні дані, використовуються з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, податкових та відносин у сфері бухгалтерського обліку, виконання договірних зобов'язань з надання послуг, для ідентифікації Користувача, з метою надання послуг, обробки платежів, відправки інформації поштою, електронною поштою, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, поліпшення якості надання послуг.


4. Умови надання доступу до персональних даних Користувачів

4.1 Отримувач не передає персональні дані Користувачів третім особам, за винятком випадків, передбачених нижче.
4.2 Отримувач гарантує захист інформації про замовлення та захист конфіденційної інформації від несанкціонованого доступу. Захист забезпечується неможливістю витоку, знищення та блокування інформації, порушення цілісності та режиму доступу до інформації.
4.3 Користувач не має права застосовувати дискримінаційний підхід до різних користувачів та розкривати іншим користувачам запропоновані рішення або іншу конфіденційну інформацію, отриману від користувача, без його згоди.
4.4 Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не обмежуючись за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані.


5. Як змінити / видалити інформацію

5.1 Користувачі в будь-який момент часу можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки, для цього достатньо скористатися налаштуваннями на сторінці спільноти. Робота Порталу з надання послуг Користувачу може бути призупинена з моменту зміни/видалення інформації Користувача.


6. Антикорупційне застереження

6.1 Користувачі, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.
6.2 Користувачі визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов можуть нести несприятливі наслідки, передбачені чинним законодавством України.
6.3 Користувачі гарантують здійснення належного розгляду по представленим в рамках цього розділу Політики конфіденційності фактами, з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобіганням можливих конфліктних ситуацій.


7. Зміни в Політиці конфіденційності

7.1 Отримувач може змінити умови Політики конфіденційності шляхом внесення змін на Порталі на сторінці https://juliaohorodnik.com/privacy .
7.2 Користувачі зобов’язуються періодично переглядайте ці умови, щоб бути поінформованими про те, як Отримувач захищає інформацію про Користувачів на Порталі.
7.3 Отримувач не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Порталу, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.


8. Інші умови

8.1 У разі, якщо будь-яке положення Політики конфіденційності, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, то інші положення, які не суперечать закону, залишаються в силі і є дійсними, а будь недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
8.2 Користувач має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
8.3 Дана Політика конфіденційності поширюється на Користувача з моменту, коли Користувач погодився з умовами даної Політики конфіденційності на Порталі.


9. Контактна адреса для Користувачів у разі виникнення питань

9.1 У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо, просимо звертатися за телефоном +380730900993 та на електронну пошту juliamoart@gmail.com.